Nieuwsbrief december 2011  
   
zikomo logo

In deze nieuwsbrief: een verslag van het bezoek van Gerrit en Nel aan de zusters in Malawi en informatie over onze activiteiten en de besteding van de giften.  

* Verslag bezoek Gerrit en Nel aan Malawi, augustus 2011Irrigatie onder toeziend oog. Nel pompt water.
Gerrit en Nel met enkele zusters in kindertehuis Jacaranda
Afgelopen zomer zijn we naar Malawi getogen om de projecten van ZIKOMO te bezoeken. Toen we van 1974 tot 1977 in Zambia op een middelbare school les gaven, was Malawi ons favoriete vakantieland. Vaak wordt gezegd  "Afrika gaat in je bloed zitten" en inderdaad, toen we met de huurauto door Malawi reden, was er weer een gevoel van thuiskomen. Wat vonden wij dat er veranderd was? Het is veel drukker geworden, meer mensen langs de weg en veel meer huizen rond de steden.
                 
Langs de weg was het ook erg onoverzichtelijk; al een tijdje is er een diesel- en benzinetekort, dus alle auto’s staan rond een benzinestation te wachten, vaak half op de weg. En maar wachten zonder te weten wanneer er weer bevoorraad wordt.…….. Heel veel fietsen van Chinese makelij langs de weg. Fietsen met een baal maïsmeel, met kratten frisdrank, met balen houtskool, soms met vader voorop, met moeder achterop en dan nog een baby ertussen. En dan nog de nodige bagage. Wij waren diep onder de indruk van al die fietsende artiesten.

In Malawi zijn “de zusters van onze Lieve Vrouw” de contacten van ZIKOMO  ter plaatse. Zij geven ons adviezen over hoe de gelden te besteden. Wij mochten bij de zusters in het klooster slapen. Een goede keuze. De zusters leidden ons langs de drie projecten waaraan onze ingezamelde gelden voornamelijk worden besteed. Het weeshuis ziet er goed uit en vanwege de schoolvakanties heel rustig. Bijna alle weeskinderen waren om die reden naar familie. De middelbare school kan wel een verfje, een opknapbeurt gebruiken. Diverse weeskinderen en studentes van de middelbare school worden financieel door ZIKOMO gesteund. Het derde project is het missieziekenhuis in Bangula, een 200 km ten zuiden van Blantyre. We zagen o.a. de aanbouw van het mortuarium, de apotheek, bedden en matrassen, het onderkomen voor HIV patiënten, de ambulance, allemaal zaken waar ZIKOMO o.a. aan heeft bijgedragen. En diverse keren werd onze donatie gebruikt om maïsmeel te kopen. Als mensen honger hebben, houden alle bespiegelingen op. Het was een mooie, maar ook leerzame vakantie. Voor ons was het goed om weer eens te beseffen, hoe bevoorrecht wij hier zijn. De kraan geeft water, de gasbel verwarming, overal elektriciteit en - ondanks de eurocrisis – er is alles te koop. Vrouwen, vooral vrouwen, halen water, dragen bundels hout (ik kan ze niet tillen) op hun hoofd, mensen die eindeloos onderweg zijn of eindeloos moeten wachten. Wat moeten de meeste mensen toch sappelen om de eerste levensbehoeften bij elkaar te scharrelen en daar tussendoor rijden wij met onze huurauto en onze creditcards.

Ten overvloede vermeld ik nog dat wij onze reis geheel zelf gefinancierd hebben. En als laatste willen wij onze gastvrouwen, de zusters van onze Lieve Vrouw, bedanken voor hun gastvrijheid. Nadat de foto’s van onze kleinkinderen waren rondgegaan stapten de zusters van het wat moeilijk uit te spreken Nel en Gerrit over op het meer vertrouwelijke oma en opa.

* Meester Gerrit

Tijdens de eindviering van basisschool het Kerspel in juli dit jaar, werd meester Gerrit in het zonnetje gezet omdat hij 40 jaar in dienst is bij het Kerspel.
De bijdrage die hij daarvoor kreeg, heeft hij geschonken aan stichting zikomo. Angela heeft tijdens de viering, met behulp van foto's op een diascherm, verteld wat stichting zikomo doet en hoe het leven in Malawi is. Daarnaast is er tijdens de collecte geld op gehaald voor zikomo. Een heel erg mooi initiatief van meester Gerrit, bedankt! en nogmaals gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

* Bezoek Zr. Linda, Zr. Catherine en Zr. Clara

In september zijn drie zusters, vergezeld van een priester in Nederland
geweest. Zij verbleven in Bussum, maar zijn een dag met Gerrit en Geeske en aanhang op stap geweest in Amsterdam. Het was een gezellige dag.

* Benefietoptreden ”Bloid koike bloive”

Op zaterdag 29 oktober j.l. traden Wim Baas en Marius de Haas van “Bloid koike bloive” op in de Ridder St. Joris te Berkhout met hun alom bekende programma in het westfriese dialect (website: www.bloidkoikebloive.nl).
Zij dragen onze stichting al heel lang een warm hart toe en wederom hebben ze besloten om de opbrengst van dit optreden in zijn geheel te doneren aan Zikomo. In de goed gevulde zaal werden de mensen getrakteerd op een ontspannen avond. Het publiek genoot, maar zeker ook onze artiesten genoten met volle teugen. De mooie opbrengst van deze avond was € 750,--. En daarbij kwam dat Alex Haagsma van de Ridder St. Joris de mooie geste deed door geen zaalhuur te rekenen.
Het was een skoftig moôie eivend.
Wim, Marius en Alex : ZIKOMO KWAMBIRI.

* Besteding/ schoolgeldproject
Peter en Mude, de twee studenten die wij ondersteunen, zijn geslaagd voor hun examens en gaan door naar het tweede jaar! Van Peter hebben we zijn cijfers al ontvangen: Microbiologie 8,1 Engels 7,7 Community 7,6 Ethos 7,0 Psychology 6,9 Nutrition 6,7 Sociology 6,6 Fundamentals 6,4 Pharmaco 6,1 Anatomy 6,0 Chemistry 5,9 Trauma 5,5 Med Surge 5,5.

Naast deze studenten ondersteunen we ook enkele middelbare scholieren door hun schoolgeld te betalen. In Nederland is het ondenkbaar, maar in Malawi zijn deze zomer kinderen zonder schoolrapport met vakantie gestuurd, omdat de leraren nog niet klaar waren met de rapporten…  

Verder is er half december eindelijk regen gevallen in Malawi. In tegenstelling tot in Nederland, hoopt men dat de regen voorlopig niet stopt. Zr. Elizabeth vroeg of we onze regen niet naar Malawi kunnen sturen…

Wij danken u allen voor uw steun in het afgelopen jaar. Kunnen wij, en de mensen in Malawi, volgend jaar weer op u rekenen?

‘Zolang je anderen kunt helpen, ben je niet arm.’
 
U allen een voorspoedig 2012 toewensend.

Geeske Ruitenberg (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Singer (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)
  website: www.stichtingzikomo.nl  
zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89