Nieuwsbrief december 2010  
   
zikomo logo

1In de vorige nieuwsbrief zijn we ermee gestart om u ook te informeren over Malawi, meer in het algemeen. Deze keer vertelt Gerrit u iets over de gezondheidszorg in Malawi. Ook bevat deze nieuwsbrief uiteraard informatie over de besteding van de giften, activiteiten en over het schoolproject dat we zijn gestart.

* Gezondheidszorg in Malawi
De vorige nieuwsbrief bevatte een algemene schets van Malawi. Nu iets over de gezondheidszorg en de daar optredende problemen, vanwege de grote armoede maar ook vanwege het gebrek aan een goede organisatie. Uit een bijdrage van Manon Eijgenraam in het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind van juni 2009 blijkt, dat de overheid muskietennetten verstrekt, zodat kinderen niet besmet raken met malaria. Ook boekt de overheid grote vooruitgang op het gebied van “veilig” water, sanitaire voorzieningen en borstvoeding. Toch is er grote bezorgdheid over het gebrek aan gekwalificeerd personeel (dat zeer weinig betaald krijgt), over medicijnen, over de toegang tot de gezondheidszorg en over het gebrek aan geld om naar een kliniek of ziekenhuis te gaan. Een hoog kindersterftecijfer is hiervan een direct gevolg. Een grote groep jongeren loopt een groot risico op besmetting met Hiv/Aids en met goede voorlichting en gratis Hiv/aids testen moet het mogelijk zijn om dit risico te verkleinen. Verder moet er meer aandacht komen voor de overdracht van Hiv van moeder naar kind. Hopelijk kan dan ook het hoge aantal tienerzwangerschappen en onveilige abortussen omlaag. Ook schadelijke traditionele gebruiken, zoals inwijdingsceremonies en het besnijden van meisjes verhogen het risico op Hiv. Daarnaast baart het grote aantal kinderhuwelijken zorgen. Positief is, dat er wel een wet is opgesteld om (schadelijke) traditionele gebruiken te beperken.
Uit een ingezonden brief in de Volkskrant van Mariël Croon (verloskundige) en Tarek Meguid  (gynaecoloog) is het volgende overgenomen:
De brief verhaalt de ervaringen van een gynaecoloog en een verloskundige in het Bwaila
ziekenhuis (=armenziekenhuis) in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi.
Tot voor kort werkte er maar één gynaecoloog (door Duitsland betaald) op de twéé miljoen vrouwen. Inmiddels zijn het er nu drie (Europeanen), maar nog steeds veel te weinig. Natuurlijk zou het beter zijn als inlandse artsen zelf die zorg op zich zouden nemen. Maar ze zijn er niet en als ze er zijn worden ze zo slecht betaald dat ze naar het buitenland vertrekken of alleen nog maar privé patiënten zien. Ook verpleeg- en verloskundigen zijn er zo weinig dat ze in het Bwaila-ziekenhuis vaak 24 uur achtereen werken om de 16 roestige bedden tellende verloskamer draaiende te houden. Ze worden zo slecht betaald dat ze zich niet kunnen permitteren om nee te zeggen. En de gediplomeerden onder hen vertrekken naar beter betalende non-gouvernementele organisaties op de hoek. De “brain drain” vindt tegenwoordig ook binnen Malawi plaats. De prijs van dit alles wordt betaald door de vrouwen, die in lemen hutjes wonen en weinig meer bezitten dan de versleten jurk die ze dragen en de kinderen die ze baren (zo die blijven leven). Ze hebben geen geld voor goede voeding, voor vervoer naar het ziekenhuis, voor melkpoeder om hun baby voor Hiv-besmetting te behoeden, voor warme kleding en dekens. Ze sjouwen en ploeteren totdat de bevalling zich aandient en hervatten hun werk meteen erna.
Meer over Malawi in het algemeen, in de volgende nieuwsbrief….

* Schoolproject
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we bezig zijn om geld in te zamelen om medewerkers van het ziekenhuis in Bangula op te leiden tot medisch personeel, wat hard nodig is, zoals ook blijkt uit de tekst die hierboven staat. We zijn blij om te kunnen vertellen dat twee medewerkers van het ziekenhuis, Peter Lapozo en Muderanji Mlengi, in oktober 2010 zijn begonnen met de opleiding tot verpleegkundige. De kosten van de opleiding zijn een stuk lager uitgevallen dan in eerste instantie gedacht werd, omdat de overheid weer mee betaalt aan de medische opleidingen. Voor het geld dat ingezameld is, zo'n 1700 euro, kunnen Mude en Peter beide hun driejarige opleiding doen, mits natuurlijk de overheid niet weer de regels verandert. Volgens de berichten gaat het goed met de opleiding en zijn ze erg blij en dankbaar dat ze aan het studeren zijn. In de volgende nieuwsbrief meer informatie van Mude en Peter zelf.
 
* Activiteiten/besteding
1Aad Schuijtemaker, Margot Klap en hun dochter Bente en schoonzoon Pieter gaven in augustus een feest waarbij zij een bijdrage voor Zikomo als cadeau verzochten. Wij willen hen en de feestgangers langs deze weg hiervoor nogmaals hartelijk danken. Verder deed Stichting Zikomo ook dit jaar weer mee met de Rabobankfietstocht in september en stonden we in oktober in het kader van wereldvoedseldag met een marktkraam op een goededoelenmarkt. Daarnaast hebben we in november presentaties gehouden en onze film over Malawi laten zien bij basisschool De Kraaienboom in Sijbekarspel en bij de Vrouwen van Nu in Midwoud/Oostwoud. Het waren geslaagde bijeenkomsten. De volgende activiteit is een Benefietconcert. Zaterdag 5 februari 2010 wordt er in Nieuwleusen een benefiet pianoconcert gehouden door de schoonvader van Angela, bekende pianist Tjako van Schie. Om geld in te zamelen voor stichting Zikomo en het schoolgeldproject. Het is wel een beetje ver (Nieuwleusen ligt naast Zwolle), maar geïnteresseerden zijn altijd welkom!! Meer informatie hierover staat t.z.t. op onze website. De binnengekomen donaties van de afgelopen tijd zijn, behalve voor het schoolproject, gebruikt voor de betaling van schoolgeld voor weeskinderen in Bangula en aan voedselhulp voor ouderen en wezen in Bangula. De zusters schreven daarover het volgende:

‘The HIV Aids is leaving many children without parents. It has also left elderly people that are overburdened with orphans and have no food or money to pay school fees for these orphans. Part of the money will be used for the school fees for the poor orphans in Bangula who are in the secondary school. The other part to be used for the food to the elderly people and the orphans in Bangula. We have chosen Bangula community because
there are many orphans and there is hunger throughout.’

Met uw steun, gaan we in 2011 verder. Zikomo kwambiri (veel dank).
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2011!

     
     
     
Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR)    (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89