Nieuwsbrief december 2008
 
zikomo logo

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2008. In deze nieuwsbrief een kort verslag van de reis naar Malawi; een oproep voor een nieuw bestuurslid; een activiteitenoverzicht en natuurlijk informatie over de besteding van donaties.

* Reis naar Malawi

i1 In juli 2008 zijn Geeske (voorzitter), Gré (penningmeester) en haar zoon Bart (onze cameraman en websitebeheerder) naar Malawi gegaan. Dit uiteraard volledig op eigen kosten. Het was goed om met de zusters te spreken, nieuwe mensen te leren kennen en met eigen ogen te zien waarvoor wij ons inzetten. Het is prettig om een aantal positieve veranderingen te kunnen constateren. Zo is het ziekenhuis in Bangula uitgebreid, zijn de hygiënische omstandigheden verbeterd en zijn er meer mensen die schoenen aan hebben.

In Malawi zijn we heel hartelijk ontvangen.              
We hebben veel van het land gezien en uiteraard          
projecten van Zikomo bezocht. Zo hebben we meisjes gesproken van de middelbare meisjesschool Stella Maris Secondary School in Blantyre waarvoor Zikomo schoolgeld heeft betaald. In Bangula zijn we naar het ziekenhuis Kalemba Rural Hospital gegaan. Daarvoor zijn we, zoals u weet, al verschillende keren in actie gekomen. Bijvoorbeeld door het kopen van ambulancebanden, medicijnen, het verbouwen en uitbreiden van de medicijnopslagruimte en de bouw van een HIV/Aidscentrum.
We hebben ook het kindertehuis van de zusters, Jacaranda, in Limbe bezocht.

Hier vinden bijna veertig kinderen een nieuw thuis. De zusters hebben grote moeite om het kindertehuis draaiende te houden. Hoewel er plaats is voor meer kinderen, neemt het kindertehuis om financiële redenen geen nieuwe kinderen meer op.
Gré, Bart & Geeske met de zusters in Bangula

 

i3 De vreugde was groot toen we ter plekke met een gift van € 500,- van kinderopvangorganisatie Kiddy World de nood konden verlichten. We hebben voor de kinderen voedsel, wasmiddelen en huishoudelijke materialen (zoals gieters voor de groentetuin) gekocht. Ook is een gering bedrag besteed aan leuke dingen voor de kinderen (een glaasje fris, snoepje en chips en wat speelgoed). Voor hen (en daarmee ook voor ons) een groot feest! Het is moeilijk om in een verslag onder woorden te brengen hoe mooi Malawi is en hoe arm, maar tegelijkertijd vriendelijk en blij, haar inwoners zijn. De foto’s en filmpjes die binnenkort op de website te zien zijn, geven wellicht een betere indruk.

Malawi the warm heart of Africa.  
Kinderen met een gedeelte van de gekochte spullen.

* Gezocht: bestuurslid
Christine, onze secretaris, krijgt gezinsuitbreiding en heeft aangegeven daarom te willen stoppen als bestuurslid. Wie o wie volgt haar op? Wij zoeken een enthousiast iemand die zich betrokken voelt bij stichting Zikomo en bereid is zich hiervoor in te zetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Christine, ook langs deze weg, zikomo kwambiri voor al je inzet de afgelopen jaren!

* Besteding van giften

i7 Over de bouw van een HIV/Aidsruimte is in eerdere nieuwsbrieven al melding gemaakt. Inmiddels is de bouw van de ruimte al aardig gevorderd. Helaa s bleken de kosten hoger te zijn dan was voorzien (ook in Malawi zijn de bouwkosten en overigens ook andere kosten –waaronder de voedselprijzen- gestegen) waardoor er €1820,- extra is besteed om het project te kunnen voortzetten. Van het NH-hotel hadden we € 188,- gekregen om tijdens de reis in Malawi te besteden. Dit bedrag is door Stichting Zikomo aangevuld tot € 500,- en is in Malawi achtergelaten bij de zusters, om het te kunnen uitgeven aan voedselhulp. De eind 2008 en begin 2009 verwacht men wederom hongersnood in bepaalde delen van het land. De zusters zullen met deze bijdrage ervoor zorgen dat de mensen die dit het meest dringend nodig hebben, aan voedsel worden geholpen. Inmiddels is er nog weer € 1000,- overgemaakt dat zonodig ook voor voedselhulp kan worden ingezet.

De gift van € 500,- van kinderopvangorganisatie Kiddy World is, zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gebruikt voor de weeskinderen in Jacaranda kindertehuis. Ten slotte is er nog schoolgeld betaald voor de vier weeskinderen die Stichting Zikomo blijvend ondersteunt. 
De HIV/Aidsruimte in aanbouw.
Een arts en zr. Clara Golombe op de voorgrond en een gedeelte van het ziekenhuis op de achtergrond.

* Activiteiten

i9 Het afgelopen half jaar hebben weer veel mensen zich ingezet voor Stichting Zikomo die wij hiervoor heel hartelijk willen bedanken. Het NH-hotel (bijdrage n.a.v. een barbecue) en Kiddy World zijn hierboven al genoemd. Daarnaast willen wij ook dit jaar de fietsers bedanken die meededen aan de Rabobank fietstocht (€250,-). Verder stonden we in het kader van wereldvoedsel weekend weer op een door het COS Drechterland georganiseerde informatiemarkt. In augustus deelde Stichting Zikomo in de         feestvreugde van Margreet Broersma en Cor Balk en
hun gasten (€725,-). Voor een verjaardag werd een bijdrage voor de stichting gevraagd in plaats van cadeaus (€500,-). Ten slotte hebben de leerlingen van het Oscar Romero zich via verschillende acties ingezet voor diverse stichtingen met projecten in Afrika, waaronder Stichting Zikomo (bedrag nog niet bekend). Wij zijn een dag naar de school gegaan om met de leerlingen over het werk van de stichting en Malawi te praten. Daarbij hebben we voor het eerst ons –door Bart Zielman gemaakte- promotiefilmpje van tien minuten vertoond. Vervolgens hebben we de kennis van de leerlingen getest in een quiz. Een geslaagde dag.
Informatiemarkt wereldvoedselweekend


 Tot slot willen wij U bedanken voor uw steun en vertrouwen in ons het afgelopen jaar. De hulp in Malawi was en is hard nodig. Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Christine Baas (secretaris) (0228-593645)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89