Nieuwsbrief december 2020
 
zikomo logo

In deze laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar vertelt Gerrit over verkiezingen en corona in Malawi en leest u over de besteding van giften.

* Gerrit vertelt over Malawi...

Een frisse wind

In februari 2020 heeft het grondwettelijk gerechtshof de verkiezingen van mei 2019 ongeldig verklaard. Grote menigtes demonstreerden toen tegen de verkiezingsfraude die Mutharika had laten plegen met behulp van de welbekende correctievloeistof Tipp-Ex om de stemmen van zijn uitdager Lazarus Chakwera weg te poetsen…. In juni 2020 heeft er een nieuwe presidentsverkiezing plaatsgevonden en uit deze volgens iedereen eerlijk verlopen verkiezing kwam Lazarus als winnaar tevoorschijn. Dit leidde tot vrolijke krantenkoppen, zoals “Lazarus is opnieuw uit de dood opgestaan, ditmaal niet in de Bijbel maar in de politieke arena van Malawi”. Het pleit voor Malawi dat onregelmatig verlopen verkiezingen ongeldig verklaard werden en op een nette manier zijn overgedaan. In menig Afrikaans land kunnen verkiezingen de toets van “eerlijk verlopen ” niet doorstaan. Zr. Elizabeth schreef ons dat de nieuwe president voortvarend te werk is gegaan en vormen van vriendjespolitiek en corruptie probeert uit te roeien. Verdachte bankrekeningen werden geblokkeerd, eigenaars van dure auto’s lieten deze achter, als ze op een dubieuze manier eigenaar waren geworden. Kortom een frisse wind!

Corona en een trek naar Europa

En hoe staat het met Covid-19 virus in Malawi? Even op Google gezocht en ik kwam rond 6 december tot totaal 6047 besmettingen met hiervan 185 mensen overleden. Deze getallen lijken mij nogal aan de lage kant, het valt niet mee om alles goed te onderkennen en te registreren. Ook hier dezelfde voorzorgsmaatregelen als in Nederland, handen wassen, afstand houden en mondkapjes dragen. De middelbare meisjesschool is sinds de Corona uitbraak in maart gesloten en pas in oktober weer opnieuw gestart. Deze periode van gesloten zijn zorgde voor een negatieve impact op de meisjes lees ik. Veel meisjes blijken getrouwd en zwanger te zijn als de school weer begint en kunnen daardoor de school niet afmaken. De regering probeert die meisjes na de geboorte van hun kind te stimuleren om toch weer naar school te gaan. Mannen die trouwen met meisjes jonger dan 18 jaar moeten zich verantwoorden en kunnen een boete krijgen. In een land als Malawi, waar de meesten druk bezig zijn te overleven, met elke dag genoeg te eten hebben, met zorgen voor spaargeld voor onverwachte uitgaven, met zorgen voor schoolgeld voor de kinderen, met de nog vele Aids/HIV besmettingen enz. enz. kunnen de mensen de maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 er eigenlijk niet bij hebben. Net zoals wij snakken ze daar nog meer naar het “oude normaal ”. Tot slot nog een krantenbericht: geslaagde verpleegkundigen en artsen in Malawi vertrekken na het behalen van hun diploma naar Europa, omdat ze daar veel meer kunnen verdienen. Dus Malawiërs, opgeleid om in Malawi de gezondheidzorg te gaan leiden en daar hard nodig zijn, worden weggelokt door rijkere landen. Dat moet eigenlijk niet, maar kun je het ze kwalijk nemen????

 

Ambulance waarvoor eerder nieuwe banden zijn betaald

   

* Nieuws uit Malawi/bestedingen

Ook de afgelopen periode zijn de donaties weer goed besteed. Een deel van de bestedingen gaat naar primaire levensbehoeften. Er zijn medicijnen gekocht voor het "Kalemba hospital", er zijn maiszakken gekocht voor het Jacaranda kinderhuis en een deel van het geld is besteed aan schoolgeld voor de Stella Maris secondary (middelbare) meisjesschool. We kregen daarbij ook het mooie bericht dat drie meisjes die eerder via Stichting Zikomo gesponsord zijn, doordat via de stichting hun schoolgeld voor de secondary school werd betaald, nu bezig zijn met een studie aan de universiteit. De overheid geeft gelukkig nu leningen voor studenten die naar de universiteit willen. Dit biedt perspectief en hoop, omdat de studies aan de universiteit voor velen onbetaalbaar waren. Een ander deel van de donaties is uitgegeven aan het bouwen van een muur rondom een nieuw gebouw van de kleuterschool.

Vanwege de veiligheid moest er om het gebouw een muur of hek komen en dit hebben ze mede dankzij onze donaties kunnen bouwen, zodat ook de allerkleinsten veilig naar school kunnen gaan. Met het geld van eerdere donaties heeft Angella Phiri, een meisje vanuit het Jacandara kinderhuis ook dit jaar kunnen studeren voor verpleegkundige.Kinderen van de Stella Maris Nursery School en de muur die eromheen is gebouwd

Wij wensen u een gelukkig en vooral gezond 2021!          
‘A little help is better than a lot of pity’. ZIKOMO!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44821206)

website: www.stichtingzikomo.nl

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.: 37.10.93.89