Nieuwsbrief juni 2012
 
zikomo logo

Het is weer juni en dus tijd voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief: Gerrit vertelt, recente wetenswaardigheden over Malawi,
en informatie over activiteiten en de besteding van giften.

* Gerrit vertelt: nieuws uit Malawi

Nieuwe president
Na het overlijden van de 78-jarige president - die Malawi sinds 2004 regeerde - nam de vicepresident, Joyce Banda, de macht over en werd benoemd tot de eerste vrouwelijke president van Malawi. Zij heeft een lang verleden als voorvechtster voor de rechten van de vrouw. Dit neemt niet iedereen haar in dank af. Een hoge regeringsfunctionaris zei openlijk dat Malawi “nog niet klaar was voor een vrouwelijke president” en dat “ze slechts een marktvrouw was, die oliebollen verkocht”. Mevrouw Banda antwoordde hierop dat “ze trots was om als oliebollenverkoper te worden neergezet; omdat de meerderheid van de vrouwen in Malawi verkoopsters zijn”. Nu is Banda allesbehalve een nieuwkomer. De in Europa en Amerika opgeleide president maakte vooral naam als voorvechtster van kinder- en vrouwenrechten. Nu had de overleden president de donoren van zich vervreemd door een veel te dure hofhouding, dure auto’s. Zelfs een peperduurpresidentieel vliegtuig. Dat staat nu met de auto’s te koop en de opbrengst moet ten goede komen aan de armen. Deze beslissing heeft Mevr. Banda veel goodwill opgeleverd en de donoren zijn weer bereid tot investeren. Ook heeft ze de politiechef, die vorig jaar tijdens rellen verantwoordelijk werd gehouden voor het doodschieten van 19 mensen, ontslagen. Kortom, haar eerste optreden als staatshoofd is zeer veelbelovend!

Mrs. Joyce Banda,
President of the Republic of Malawi

Devaluatie van de Kwacha met 48%
De uitdagingen zijn enorm: Malawi is één van de armste landen ter wereld. Een geschatte 75% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag. Met de steun van donoren kunnen ze weer de meest noodzakelijke spullen kopen, zoals essentiële medicijnen en brandstof. Vorig jaar zag ik de rijen auto’s wachtend bij de benzinepompen op brandstof, soms dagen lang. Als onderdeel van het streven van de nieuwe regering om de relatie met de donoren te herstellen en op advies van het IMF heeft Malawi de Kwacha gedevalueerd met ongeveer 48%. Voor 1 dollar kreeg je eerst 168 Kwacha, na de devaluatie 250 Kwacha. Dit betekent dat de export gestimuleerd wordt, Malawi kan beter concurreren met hun producten op de wereldmarkt. Maar een aantal (geïmporteerde) producten wordt duurder, wat met een gemiddeld inkomen van 1 dollar per dag hard aankomt! Veel boeren moeten nu o.a. duurdere  kunstmest kopen voor hun maïsveldjes. De gedachte is dat mensen in plaats van geïmporteerde producten vergelijkbare goedkopere, producten gaan kopen uit Malawi zelf. Voor hun dagelijkse voedselbehoefte verbouwen de meeste Malawianen in de dorpen maїs. Daarnaast voor extra cash een veldje tabak. Nu is de tabaksprijs gekelderd en de dorpelingen missen deze extra inkomsten, die nodig zijn voor schoolgeld voor de kinderen enz. Kortom het leven in Malawi is nog steeds voor velen een dagelijks gevecht om rond te komen.

* Activiteiten
Het afgelopen half jaar zijn er weer de nodige activiteiten geweest voor onze stichting. Zo ontvingen we mooie bedragen in verband met de verjaardagen van: Hans van den Heiligenberg; Geert Mos en Ria van der Gragt (samen 120 jaar) en Mevr. Singer (90 jaar). Waarvoor heel veel dank! Gerrit en Nel hebben over Malawi verteld aan de kinderen van de Geert Holleschool in Berkhout. De kinderen hebben €500,- ingezameld en dit bedrag is onlangs overhandigd. 

Zaterdag 9 juni j.l. heeft een groep fietsers de harde wind en regen getrotseerd door mee te fietsen voor Zikomo met de Rabosponsorfietstocht (deze is verplaatst van september naar juni).

Verder kunnen we met trots vermelden dat we een geheel vernieuwde website hebben. Dit met grote dank aan Tjako van Schie! Neem gerust een kijkje op de website voor alle informatie over stichting Zikomo, activiteiten, nieuwsbrieven en jaarverslagen: www.stichtingzikomo.nl

* Voortgang schoolgeldproject/ besteding

De twee studenten verpleegkunde doen het goed. Beide studenten hebben een stukje geschreven voor de donateurs van stichting Zikomo. We hebben het voor jullie vertaald.

Peter Lapozo:
"Ik heb op twee plaatsen praktijkstage gedaan. Dit was in het Mwanza ziekenhuis en het Ngabu plaatselijk ziekenhuis. In het Mwanza ziekenhuis heb ik een 8,4 gehaald. Mwanza is een groot ziekenhuis in het zuiden van Malawi. Ik heb daar mijn algemeen verpleegkundige stage gedaan. Ik heb geleerd hoe ik medicatie kan toedienen. Ik heb veel geleerd over het inbrengen van infusen, dit vond ik leuk om te doen. Ik heb ook geleerd hoe ik een relatie met de patiënten kan opbouwen en dit ging erg goed. De verpleegkundigen van Mwanza hebben mij veel geleerd, dit deden ze op een goede manier. In het Ngabu ziekenhuis heb ik een 7,8 gehaald. Ngabu heeft een klein ziekenhuisje in het zuiden van Malawi. Hier heb ik in de kinderkliniek gezeten. Ik heb hierbij geleerd hoe ik de kinderen moest vaccineren. De vaccinaties die de kinderen krijgen zijn voor mazelen, BCG, Hepatitis B en Tetanus. Ik vond het leuk om te leren hoe ik baby's moet injecteren. Het probleem tijdens deze stage is dat de gezondheidsassistenten de vaccinaties geven en zij hebben minder kennis dan gekwalificeerde verpleegkundigen. Ik wil mijn dank uitspreken naar alle donateurs van stichting zikomo voor alle steun die jullie me geven. Ik waardeer dit erg en neem het niet als vanzelfsprekend aan. Ik wens jullie het allerbeste toe."

Mude Mlengi:
"Ik was op praktijkstage in twee plaatsen, het Trinity ziekenhuis en het Zingwagwe gezondheidscentrum. In het Zingwanga gezondheidscentrum heb ik een 8,0 gehaald voor mijn praktijk. Het is een klein ziekenhuis in het zuiden van Malawi. Ik heb daar gewerkt in de kinderkliniek. Ik heb geleerd hoe ik kinderen moet injecteren voor de standaard vaccinaties. De medewerkers van de kliniek hebben me veel geleerd en ik heb het erg naar mijn zin gehad. In het Trinity ziekenhuis heb ik een 7,8 gehaald. Dit is een groot ziekenhuis in het zuiden van Malawi. Hier heb ik mijn algemene verpleegkundige stage gehad. Ik heb geleerd hoe ik medicatie kan geven en toedienen. Helaas heb ik een aantal punten niet gehaald, omdat veel patiënten naar een groter ziekenhuis gingen dat gesubsidieerd wordt door de overheid. Trinity ziekenhuis is namelijk te duur voor de meeste mensen. Ik ben jullie erg dankbaar dat jullie mij helpen met de studie. Ik wens jullie allemaal het beste in jullie alledaagse bezigheden."
Beschrijving: https://t9yqyq.sn2.livefilestore.com/y1meyyjWXG_8VAWtWLa9l7tegYTESp1s_N9qAlm7sbDEwDOsa2GFMgl3gZ5QgXHPo49OTonlO73u09FFlNq3hf-yTQpu09htNbUqRdblNi_CcY/Koninginendag%202012%20080.JPG?psid=1


Behalve bovengenoemd project doen we natuurlijk nog meer. Zoals het voorzien in materialen voor een kleuterschool van de zusters. Met behulp van donaties van Zikomo zal de middelbare school/hostel  worden opgeknapt. Gerrit en Nel hebben vorig jaar tijdens hun bezoek met eigen ogen gezien dat dit zeker geen overbodige luxe is. Verder blijven we doorgaan met het betalen van schoolgeld voor elf middelbare scholieren en waar nodig het verstrekken van voedselhulp.

Bedankt voor uw donatie! "A little help is better than a lot of pity"

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-758206)
Angela Reus (PR) (06-44081517)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com. Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89