Nieuwsbrief Juni 2009  
   
zikomo logo

* Nieuw bestuurslid
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is Christine Baas als bestuurslid gestopt. Op 2 april j.l. is haar gezin uitgebreid met een gezonde dochter: ROOS. Christine, ook langs deze weg nogmaals hartelijk gefeliciteerd en veel geluk met Roos! Gelukkig hebben wij een nieuw, enthousiast bestuurslid gevonden in de persoon van Gerrit Schuijtemaker uit Berkhout. Hij stelt zich graag aan u voor:   

“ZIKOMO. Dit woord las ik enige maanden geleden ergens – ik ben vergeten waar – met veel andere mensen, doch vermoedelijk alleen bij mij riep dit woord veel herinneringen op. Ooit ging ik naar het Afrikaanse land Zambia ( tegen Malawi ) om daar 3 jaar ( met vrouw en kinderen ) op een middelbare school les te geven. Dat is ons heel goed bevallen en wij hebben daar een aantal mooie en onuitwisbare indrukken aan overgehouden. Om de mensen daar zo goed mogelijk te begrijpen probeerden we de lokale taal ( chichewa ) te leren, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat ik niet veel verder ben gekomen dan sawubona =goede morgen en nog een paar eenvoudige uitdrukkingen. Als ik het dan niet meer wist, dan zei je “zikomo, zoiets als bedankt en daar kon je je geen buil aan vallen.

Toen de stichting met deze naam dan ook een bestuurslid zocht, voelde ik mij zeer aangesproken en hoop dan ook een beetje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het mooie land Malawi met die vriendelijke mensen.
Nog even mijn  huidige situatie: ik ben 64, getrouwd met Nel en de trotse vader van 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Oud leraar wis- en natuurkunde, sinds een paar jaar in de VUT en vul nu mijn dagen met oppassen op kleinkinderen enz. enz. En hoop nu een gedeelte van mijn vrije tijd aan de stichting Zikomo te besteden.

Met vriendelijke groet,  Gerrit Schuijtemaker”

* Activiteiten/besteding
De kerstactie van Stichting Zikomo heeft dit jaar zo’n €2300,- opgebracht. Wij danken alle donateurs hartelijk voor hun donatie.
In de vorige nieuwsbrief schreven wij over de actie van het Oscar Romero uit Hoorn waarbij leerlingen van de school zich via verschillende acties hebben ingezet voor Stichting Zikomo en andere Afrikaanse projecten. Inmiddels is het bedrag bekend dat voor Stichting Zikomo is opgehaald. In de kerstperiode ontving Gré namens de Stichting een cheque met daarop het mooie bedrag van maar liefst €1600,-!
In totaal hebben we eind april € 5000,- naar Malawi kunnen overmaken.

Over de precieze besteding daarvan informeren wij u in de volgende nieuwsbrief. Nu is in ieder geval al bekend dat een gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan schoolboeken voor de Stella Maris Secondary School in Blantyre. Op het ogenblik delen namelijk soms tien leerlingen één lesboek en dat is natuurlijk lastig en niet bevorderlijk voor de schoolprestaties.

Uiteraard staan er ook weer nieuwe acties op het programma. Behalve de jaarlijks terugkerende Rabobank fietstocht (12 september), waarvoor enthousiaste fietsers zich kunnen aanmelden, en de door COS Drechterland georganiseerde markt in het kader van wereldvoedsel weekend (17 oktober), zijn we op 14 september te gast bij de Vrouwen van NU in Schellinkhout.   Verder zal dit najaar de 22-jarige Angela Reus uit Hoogkarspel ongeveer twee maanden als verpleegster aan de slag zal gaan in het ziekenhuis van de zusters in Bangula. Hierbij willen wij haar alvast veel succes wensen.   
kinderen
Leerlingen van de Stella Maris Secondary School


* Ten slotte
Nog even enkele praktische zaken.
Vanwege het vertrek van Christine Baas, is ook het postadres van Stichting Zikomo gewijzigd, het is nu: Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout

Verder willen wij u ervan op de hoogte stellen dat Stichting Zikomo inmiddels beschikt over een zogenoemde ANBI status (ANBI=Algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat u giften aan de stichting geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Wij wensen u een mooie zomer toe! Zikomo kwambiri (veel dank)!

Geeske Ruitenberg   (voorzitter) (0228-568099)
Gerrit Schuijtemaker (secretaris) (0229-553075)
Gré Zielman-Singer  (penningmeester) (0229-245963)

website: www.stichtingzikomo.nl

Nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief van Zikomo voortaan digitaal ontvangen in plaats van per post? Stuur dan een e-mail naar stichtingzikomo@hotmail.com.
Dit bespaart ons kosten.

i
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89