Kerstactie 2009  
   
zikomo logo

i

Wie wil, zoekt een mogelijkheid.
Wie niet wil, zoekt een reden.


Wij willen ook in 2010 onze ondersteunende activiteiten in Malawi voortzetten die mede dankzij u worden mogelijk gemaakt. Zikomo (bedankt)!
Wij wensen u alle goeds voor 2010.

Stichting Zikomo,
GeeskeRuitenberg
Gerrit Schuijtemaker
Gré Singer
 
Donaties kunnen worden overgemaakt
op rek. nr.: 3442.33.898 te Hoorn
t.n.v. Stichting Zikomo

1
zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89