Kerstactie 2008  
   
zikomo logo

Soms zeggen beelden meer dan woorden.
                                                                                                      
Wederom vragen wij u om de komende kerstperiode aan 
Malawi te denken. U kunt bijvoorbeeld geen of minder 
kerstkaarten versturen, zodat het bespaarde bedrag in
Malawi kan worden besteed.

Helpt u mee aan een betere toekomst voor deze kinderen?

Zikomo (bedankt)!

Stichting Zikomo,

Geeske Ruitenberg
Gré Zielman-Singer
Christine Baas

Donaties kunnen worden overgemaakt op
rek.nr.: 3442.33.898  t.n.v. Stichting Zikomo,Oostwoud

 

zikomo logo
Kerkebuurt 137, 1647 MD Berkhout, stichtingzikomo@hotmail.com
Rekeningnummer (IBAN) NL35 RABO 0344 2338 98, Kvk nr.:37.10.93.89